नवीन हलदूणवी

म्हातड़ तल़न पकौड़े जी,
भुच्चर खान खरौड़े जी ।

ग़ज़ल गलाणा सौक्खा नीं ,
मिट्ठा बोल्लण कौड़े जी ।

कुड़म-कुड़मणी फुल्ली गे,
सुत्ते होई चौड़े जी ।

चोर – उचक्के लुट्टा दे ,
भगत वचारे दौड़े जी ।

काल़े बुजकू कुद्दा दे ,
भरन लगी पे धौड़े जी ।

पागल बणियैं घुम्मा दे,
अज्ज “नवीन” नमौड़े जी ।

नवीन हलदूणवी
09418846773
काव्य-कुंज जसूर-176201,
जिला कांगड़ा,. हिमाचल।