सिरमौरी गीत

जेथे बोणी रा एबे मकान
कोठी खोड़ी इ आलिशान
भोउते देसो री बातो न आथी
एथे थी मेरे बाबे री छान | १ |
मोटे बांशो रे कोड़वे थीए
जाली बेली रे उड़वे थीए
पूले खासो रे उटमोले खे
सोती रों थीए चुपी मान |२ |
ईंटो माटी री माटी गारा
धोनियो पोंडा लिपों थे चारा
तिन्दे गाशी प्याशो लिखणे पाओं था
झिशो बाठिया सुरजो भान |३ |
बोड़ी कोठी री बातो बे बोडी
मांगणों आले खे खाणी शी पोड़ी
देई सोको न कोसी खे टुकड़ा
एशे बोडे रा कोसी खे सान |४|
.

अनन्त आलोक
साहित्यालोक , बायरी डा ददाहू , जिला सिरमौर
हिमाचल प्रदेश 173022 mob:9418740772

DLD (JBT) CET के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

जहाँ में ख़लिश मैं ही हूँ दीवाना/सलिल सरोज