. नवीन हलदूणवी

मत कराओ भड्डी जी ,
प्हाड़ी भास्सा बड्डी जी।

दाज कमीन्ना मंग्गा दा ,
तोप्पै मोटर-गड्डी जी।

जिन्नी लोक भुलाईत्ते,
ओह्ई होणे फड्डी जी।

रौल़ा पौऐ वोट्टां दा ,
घिस्सै इत्थू अड्डी जी।

लोक्कां जोर लुआईत्ता,
कम्मे-काज्जे छड्डी जी।

होणी जित्त ‘नवीने’ दी ,
झंडे देणे गड्डी जी ।

नवीन हलदूणवी
09418846773
काव्य-कुंज जसूर-176201,
जिला कांगड़ा, हिमाचल ।