ग़जल

मुस्कल हन हालात जीणे दी क्या गल्ल करिये,
रोज लगण आघात जीणे दी क्या गल्ल करिये।

भुक्खा पेट रोटी मंगै, कोई ना समझै पीड़,
लुट्टा दे जज्बात् , जीणे दी क्या गल्ल करिये।

अपणे भी बगाने होई गै हुण तां यार मेरे ,
छड्डी गै सब साथ जीणे दी क्या गल्ल करिये।

सारे होई गै दुस्मण दोस्त रेहा नी कोई,
बक्ते दी करामात जीणे दी क्या गल्ल करिये।

प्यार करने आल़े हन अज करा दे नफरत,
बदली गै ख्यालात जीणे दी क्या गल्ल करिये।

मौती दा स्नेहा काह्लू आई जा पता नईं,
ज़िन्दड़ी खाई जा मात जीणेदी क्या गल्ल करिये।

कोई नी समझै पीड़ अज्ज मुल्खे च भैणां दी
अस्मत लुटै बलात् जीणे दी क्या गल्ल करिये।

मार-काट खूब होआ दी धर्मे दे नां निराश, दिन दुस्सैना रात जीणे दी क्या गल्लकरिये।

सुरेश भारद्वाज निराश
धौलाधार कलोनी लोअर बड़ोल
पी.ओ.दाड़ी धर्मशाला हिप्र
176057
मो० 9418823654