बाल गीत

बिशम्बर नवीन

नच्चै – कुद्दै मुन्नू जी ,
वेसबरा ऐ नुन्नू जी ।

छैल़-छल़ैप्पा प्हाड़े दा,
बोल्ला करदा छुन्नू जी।

दुद्ध-म्ल़ाइयां सुल़फी गे,
बिल्ले रंगे टुन्नू जी ।

जोर बड़ा बरसात्ती दा,
रुढ़ना लग्गा कुन्नू जी ।

टमक बजी पे छिंज घुल़ै,
माल्ली जित्तै पुन्नू जी।

सुच्चा कम्म ‘नवीन’ करै,
पढ़ना बैट्ठा मुन्नू जी ।

बिशम्बर नवीन
09418846773
काव्य-कुंज जसूर-176201,
जिला कांगड़ा,. हिमाचल ।