(५४). नवीन हलदूणवी

म्हातड़ धरत खरोल्ला दे,
भेत मने दा खोल्ला दे ।

लीडर मौज़ां लुट्टा दे ,
कड़छू पक्खे झोल्ला दे ।

हाकम खूब डराणे जो,
झूठे वरके फोल्ला दे ।

इत्थू अज्ज वपारी बी,
ऊणे छाब्बे तोल्ला दे ।

देसद्रोहिये देस्सैं जी,
पुट्ठे पक्ख फरोल्ला दे।

सुच्चमसुच्चे भगतां दे,
सोच्ची जिगरे डोल्ला दे।

पागल बणीं “नवीन” फिरै ,
कविये मित्तर बोल्ला दे ।।

नवीन हलदूणवी
09418846773
काव्य-कुंज जसूर-176201,
जिला कांगड़ा,. हिमाचल।